Najnovšie referencie

Prehľad stavieb

Prehľad stavieb

Stavba Ružinov

Stavba Ružinov

Stavba Sládkovičovo

Stavba Sládkovičovo
Ďalšie referencie

Kompostovanie

Záhradná zemina vyrábaná prírodou má zelenú!

Biologické odpady uskladnené bez využitia na komunálnych skládkach dostávajú u nás druhú šancu a opätovne vdýchnu život Vašej záhrade. Prírodný kolobeh rozkladu organických materiálov tvorí produkt pre rast nových rastlín.

Uskladňovaním a spracovávaním biologických odpadov (tráva, lístie, burina, konáre, konský hnoj, …) vznikajú prírodne čisté produkty:

Rašelinka – je ekologicky čistý materiál, pôdna pomocná látka, zlepšuje fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy, aplikuje sa miešaním s pôvodnou zeminou

Záhradný kompost – organické hnojivo, výhodou je okamžité uvoľňovanie živín do koreňového systému rastlín, vhodný na zvyšovanie úrodnosti, aplikuje sa zapracovaním do pôdy, vhodný na pestovanie zeleniny, ovocných stromov a na ostatné produkty agrárnej výroby

Záhradná zemina – univerzálna zemina vyrobená z rašeliny, kompostu a zemitej časti, ideálna pre záhradníctvo, sadovníctvo, škôlkarstvo, na zakladanie zeleninárskych, ovocinárskych a parkových plôch, aplikuje sa priamo na výsadbu

Vo výrobe zemín a spracovávaní biologických materiálov využívame skúsenosti a výsledky nadobudnuté desaťročiami. Udržateľnú kvalitu vyrábaných produktov dokladujú certifikáty.

Podrobnejšie informácie

Novinky