Recyklácia biologicky rozložiteľného odpadu

Vytriedená drevná hmota, ako konáre, kmene do priemeru 40cm, drevené palety, kroviny ako aj iný biologický materiál sú predrvené cez mobilný drvič a opätovne zapracované do kompostu v našej prevádzke na spracovanie zemín a záhradných substrátov.

  • komunálny odpad v privezených materiáloch nie je akceptovaný