Recyklácia stavebného materiálu

Za recyklovateľný stavebný odpad považujeme všetky prírodné materiály, ktoré sa následne dajú druhotne využiť:

Kamenivo – betón:

Kamenný a betónový recyklát používame ako náhradu prírodného kameniva do vozoviek a ostatných spevnených plôch.

Tehla – škridla:

Po predrvení zapracujeme ako jednu zo zložiek v špecifických typoch zemných a strešných substrátov.

  • komunálny odpad nie je v dovezených materiáloch akceptovaný