Záhradná zemina

Záhradná zemina je univerzálna preosievaná zemina vyrobená z rašelinky, kompostu a zemitej časti, ideálna pre záhradníctvo, sadovníctvo, škôlkarstvo, na zakladanie zeleninárskych, ovocinárskych a parkových plôch, aplikuje sa priamo na výsadbu. Doporučená vrstva je cca 10cm kvôli prirodzenému pretekaniu vody. pH materiálu je zásadité vhodné na pestovanie bežných menej náročných plodín.

Použitie

Záhradná zemina je určená na priamu výsadbu rastlín, plodín, okrasných drevín a kvetín v exteriéri.

Zloženie

Zloženie Záhradnej zeminy je stále, hygienicky neškodné a priebežne kontrolované UKSUP-om.

Balenie

Záhradná zemina sa dodáva voľne ložená.

Na požiadanie je možné dodanie vo veľkoobjemových vreciach:

  • big bag – 1 t/kus

alebo vrecované cca 25kg.

Objemová hmotnosť

Udáva sa v nakyprenom nestlačenom stave: 1 m3 = 1 t

Etiketa záhradná zemina

Certifikát záhradná zemina

Záhradná zemina špeciál

Záhradná zemina špeciál je univerzálna záhradná zemina doplnená o triedený štrk frakcie 0–8mm. Je ideálna pre záhradníctvo, pokladanie trávnikov, sadovníctvo, škôlkárstvo, na zakladanie zeleninárskych, ovocinárskych a parkových plôch.

Použitie

Zemina je určená ako povrchová vrstva v záhradách, na výsadbu rastlín a krov, ktoré majú možnosť rýchlejšie sa zakoreňovať. Nájde si použitie vo vyvýšených záhonoch, črepníkoch v interiéry aj exteriéry.

Zloženie

Zloženie Záhradnej zeminy je stále, hygienicky neškodné a priebežne kontrolované UKSUP-om.

Balenie

Záhradná zemina sa dodáva voľne ložená.

Na požiadanie je možné dodanie vo veľkoobjemových vreciach:

  • big bag – 1 t/kus

alebo vrecované cca 25kg.

Objemová hmotnosť

Udáva sa v nakyprenom nestlačenom stave: 1 m3 = 1,2 t

Etiketa záhradná zemina špeciál

Popis záhradnej zeminy špeciál

Certifikát záhradná zemina špeciál

Záhradný kompost

Záhradný kompost je univerzálne organicko–humusové hnojivo, vyrobené z prírodných látok, ktoré plne nahradzuje maštaľný hnoj. Výhodou je okamžité uvoľňovanie živín do koreňového systému rastlín, vhodný na zvyšovanie úrodnosti, aplikuje sa zapracovaním do pôdy, vhodný na pestovanie zeleniny, ovocných stromov a na ostatné produkty agrárnej výroby

Použitie

Záhradný kompost je určený na pestovanie zdravotne neškodných plodín s minimálnym až úplným vylúčením používania umelých hnojív. Odporúča sa hnojiť každoročne na jar alebo na jeseň. Po zapracovaní do pôdy je záhradný kompost okamžite aktívny narozdiel od maštaľného hnoja, ktorý potrebuje svoj čas zrenia. Bežná dávka je 3 – 5 kg/m2, ktorou sa do pôdy dostane cca 0,4 kg/m2 čistých živín. Ako dávka na rekultiváciu a zúrodňovanie pôd sa používa 10 kg/m2. Neplatí pravidlo čím viac tým lepšie aby pôda neslúžila ako žieravina pre plodiny a sadenice.

Zloženie

Zloženie záhradného kompostu je stále, hygienicky neškodné a priebežne kontrolované UKSUP-om.

Balenie

Záhradný kompost sa dodáva voľne ložený.

Na požiadanie je možné dodanie vo veľkoobjemových vreciach:

  • big bag – 1 m3/kus

alebo vrecované cca 25kg.

Etiketa záhradný kompost

Certifikát záhradný kompost

Rašelinka

Rašelinka je ekologicky čistý materiál, pôdna pomocná látka, zlepšuje fyzikálne, chemické a mikrobiologické vlastnosti pôdy, aplikuje sa miešaním s pôvodnou zeminou

Použitie

Rašelinka je pomocná látka určená do zemín a na výrobu substrátov. Odľahčuje pôdu, obohacuje a viaže živiny. Je potrebné ju zapracovať do pôdy v množstve 10kg/m2.

Zloženie

Zloženie rašelinky je stále, hygienicky neškodné a priebežne kontrolované UKSUP-om.

Balenie

Rašelinka sa dodáva voľne ložená.

Na požiadanie je možné dodanie vo veľkoobjemových vreciach:

  • big bag – 1 m3/kus

alebo vrecované cca 25kg.

Etiketa rašelinka

Certifikát rašelinka

Pestovateľská zemina

Je zemina zmiešaná so záhradným kompostom a vyzretá (scelená) do homogénneho materiálu. Je mechanicky upravená na velkosť 0–30 mm drviacou lyžicou. Môžu sa v nej nachádzať aj zvyšky plastov a drevnej hmoty z vyzretého kompostu.

Etiketa pestovateľská zemina

Ornica

Ornica je zemina v prirodzenej forme, upravená mechanickým spracovaním (drvením, triedením) na velkosť 0–30 mm. Je zbavená nežiadúcich prímesí, hrúd, kameňov a materiálov väčších ako 30 mm. Zemina je jemne hrudkovitá, určená na priame použitie –výsev, sadenie, ako podložie pod záhradnú zeminu, terénne úpravy a pri navyšovaní hrubších vrstiev.

Etiketa ornica